Hopp til innholdet

HVERDAGEN: analog / digital 

Vårsemesteret 2022 samarbeidet elever ved kulturskolen i Ås og elever fra 1KDA fra Ås videregående skole om et utstillingsprosjekt! Å undersøke hvordan kulturskolen og de estetiske linjene på videregående skoler er noe vi også holder på med i UngKunst. Samarbeid mellom kulturskoler, mellom kulturskoler og videregående skoler (og forøvrig folkehøgskoler + høyere utdanning) er mye mindre utbredt innenfor visuelle kunstfag enn innenfor musikkfaget. Vi håper og tror at samarbeid mellom de ulike skolene og institusjonene vil kunne synliggjøre et utdanningsløp og en yrkesvei på en bedre måte enn det som er tilfellet idag.

Detalj. Figurer fra populærkultur, mennesker og dyr er yndede motiver!

Denne utstillingen er det visuelle resultatet av samarbeidsprosjektet og ble vist i foajeen på Ås kulturskole. Elevene har arbeidet på kvadratiske formater, i monokrom teknikk, med utgangspunkt i fotografi. Verket som vises er en sammensetning av flere enkeltarbeider, som nå danner et nytt bilde. Inspirasjonen til dette formatet kommer fra tanken om hvordan digitale bilder består av piksler. 

Driftige kunstlærere er utstillingsteknikere og lager oppheng til platene.

Tematisk fokuserer utstillingen på de ulike kvalitetene og egenskapene tilknyttet den digitale og det analoge. Hvilke kvaliteter, muligheter og egenskaper har disse virkelighetsflatene? I mediene fremstilles den digitale hverdagen som noe som er negativt ladet. Men er det mulig å beskrive den analoge og den digitale virkeligheten med fokus på kvaliteter som beskriver dem, snarere enn å sette dem opp imot hverandre?

Elevene har blandet seg frem til ulike nyanser av grønt, en farge som i utgangspunktet består av gult og blått. En kombinasjon av farger som har preget nyhetsbildet den seneste tiden, i form av det Ukrainske flagget. Slik er fargevalget en subtil måte å vise solidaritet på.

Blande, teste, blande.

I utstillingen inviterte vi betraktere til å endre plassering på bildene, slik at komposisjonen endret seg underveis i visningsperioden. Å flytte rundt på elementer på denne måten gjenspeiler også en digital tankegang.