Hopp til innholdet

OM OSS

UngKunst er et fordypningsprogram og en talentsatsning innen visuelle kunstfag, forankret i kulturskolen. Det skal legge til rette for at elever med interesse for det kan få et fordypningstilbud i det visuelle kunstfaget, som gir økt inspirasjon og engasjement for alle elever som ønsker å delta. UngKunst er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, kulturskolene i Follo-kommunene samt i Asker og Bærum. Prosjektet driftes av Ås kommune.

UngKunst skal bidra til å løfte det visuelle kunstfaget i regionen. Lærerne i de visuelle kunstfagene i kulturskolene skal også styrkes gjennom faglig utbytte av prosjektet. Ved å tilrettelegge for at interesserte elever får mulighet til å arbeide på et høyt nivå med visuelle kunstfag legges et grunnlag for videre utdanning. Det å synliggjøre et utdanningsløp og en yrkesvei for elevene styrkes ved samarbeid med kunstinstitusjoner, videregående skoler og profesjonelle utøvere. 

UngKunst gjennomfører tiltak for barn og unge innenfor et bredt spekter av visuelle kunstfaglige retninger. Denne bredden speiler tilbudet innen de visuelle kunstfagene i kulturskolen, hvor det eksisterer tilbud innen eksempelvis billedkunst, animasjon, spillutvikling, knivmaking, søm og design. Tilbudet varierer mye i de ulike kulturskolene, og UngKunst ønsker å tilføre noe mer enn hva som er mulig i den ordinære undervisningen. 

UngKunst fokuser på fem hovedområder:

  • Møte med kunstneryrket
  • Kunst i samtiden
  • Utdanningsretninger innen kunstfag
  • Teknikk
  • Sosialt miljø

UngKunst er støttet av: