Hopp til innholdet

«En linje er musikk»

. . .var tittelen på grafikkverksted med kunstner Trude Johansen i UngKunst prosjektet “Munch som mentor”.

I dette prosjektet tolker vi Edvard Munch sin kunst i lys av samtidskunsten. Munch ble i sin samtid sett på som en eksperimenterende kunstner som utfordret folks oppfatning av hva kunst er. Han lot seg inspirere av andre kunstnere og kunstretninger, men skapte sitt eget uttrykk. I «Munch som mentor» lar vi oss inspirere av hans utforskertrang, hans tema i kunsten og formidlingsevne. Utgangspunktet ligger i hans kunstnerskap i perioden han leide Grimsrød gård i Moss med hovedverk som Auladekorasjonene og Arbeidere på hjemvei. 

Alle fotografiene i dette innlegget: Ingeborg Øien Thorsland

Målet er at barn og unge gjennom samtidskunstens blikk på Edvard Munch, skal lære om kunsthistorie, formidling og få mulighet til å utvikle sitt eget uttrykk. Programmet utvikles i Galleri F 15s formidlingsvirksomhet. Programmet vektlegger det å se kunst, formidle kunst og den kreative prosessen i eget arbeid. Undervisning og veiledning vil finner sted i F 15 verksted og i kulturskolen gjennom omvisning, verksted, vandreutstillinger og digital formidling.

Grafikkverksted til utstillingen til Kjell Varvin Intermediary stages of an never ending process (del 2). Her fikk elever fra UngKunst kulturskolene + Moss kulturskole delta på verksted, i tillegg til omvisning i Kjell Varvins utstilling (2021). 

Munch er kjent for sin nyskaping og eksperimentering innen tresnitt og grafikk. Han arbeidet på samme motiv i flere versjoner og over flere år. Varvin arbeider med sin kunst som en uendelig prosess hvor hver enkelt installasjon og tegning er intuitive øvelser mer enn ferdige resultater.  

Sammen med grafiker Trude Johansen inviteres elevene inn til en leken grafikk workshop med fokus på geometri, eksperimentering, komposisjon, intuisjon og rom. 

Trude Johansen er billedkunstner og bor i Moss. Hun jobber blant annet med med tresnitt, ofte bruker hun tresnittplater som objekter i utstillingene sine. Hun er opptatt av kommunikasjon og hvordan betydninger kan forandres ut ifra kontekst. Hun bruker ofte antonymer som utgangspunkt for arbeidene sine, som for eksempel forståelse/misforståelse, destruksjon/konstruksjon, osv.

«Munch som mentor» er støttet av Sparebankstiftelsen DNB : )