Hopp til innholdet

Munch som mentor x David Stenmarck

Elever fra kulturskolene i Enebakk, Frogn og Nordre Follo har gjennom våren jobbet sammen med kunstner David Stenmarck mot en felles utstilling. Denne åpner på Bakeriet (Langbakken 20, 1434 Ås) søndag 16/4, er gratis og åpen for alle.

David Stenmark

Med generøs støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har UngKunst i tre år fått gjennomført fordypningsprogrammet “Munch som mentor” (2021 – 2023). Her tolkes kunstnerskapet til Edvard Munch i lys av samtidskunsten. Munch ble i sin samtid sett på som en eksperimenterende kunstner som utfordret folks oppfatning av hva kunst er. Han lot seg inspirere av andre kunstnere og kunstretninger, men skapte sitt eget uttrykk. Vi lar oss inspirere av hans utforskertrang, hans tema i kunsten og formidlingsevne. Gjennom disse tre årene har elever fra kulturskoler tilknyttet UngKunst deltatt på verksteder, hatt utflukter til visningssteder for kunst, fått kunstnerbesøk til sin kulturskole og jobbet med praktiske oppgaver i ulike medier – hvor de tolker Munchs arbeider og metoder.

Som en avslutning på denne satsningen har vi gitt en gruppe ved hver deltakende kulturskole en samtidskunstner, som jobber med elevene frem mot felles utstillinger. Her har vi valgt kunstnere som på ulike måter knyttes til Munchs utforskende praksis, med temaet “Natur” som utgangspunkt. Prosjektkunstnerne har forholdt seg til dette overordnede temaet, hvor de tolker dets betydning relatert til deres egen kunstneriske praksis. 

Bilder fra prosess:

David (f. 1980, Oslo) liker å tegne, male, bygge, klippe og lage ting. Han er utdannet illustratør ved UniSA (University of South Australia) og har i hverdagen mange ulike hatter: illustratør, kunstner, kulturskolelærer og prosjektleder. Han er med i tegnekollektivet Birgers oteruteleie, og driver et møtested for kunstnere som heter Bakeriet. David er den ene halvdelen av duoen DOGE/HOGS, som dekorerer vegger rundt omkring i Norge.

Som Munch har reiser vært en viktig del i Davids kunstnerskap, helt fra barndomsalderen. David kommer fra en musikerfamilie, alltid med tegnesaker i reiseveska på turne. Uterom, både by og skog, er noe han er opptatt av og som ofte fungerer som visningsrommene hans. Hans første betalte veggmaleri gjorde han som 15 åring, og har ikke sluttet å male vegger siden den gang.

David kommer fra Karlsrud i Oslo, og bor nå i Ås med kone, barn, bikkje og katter. Yrket og prosjektene han har endt opp i er en naturlig og direkte konsekvens av alt dette. I forhold til teknikk er han utforskende og eksperimenterende, hvor han kombinerer illustrasjonsarbeid, offentlig utsmykninger og utstillingsvirksomhet.