Hopp til innholdet

«Munch som mentor» elevutstillinger 

Vi inviterer til tre utstillingsåpninger denne helgen, hvor kulturskoleelever på tvers av kommuner har jobbet med profesjonelle kunstnere. Alle arrangementene er gratis og vil ha enkel bevertning. Velkommen! 

Fredag 14/4/23 

Klokken 18:00 
Trafo kunsthall
(Lensmannslia 60, 1386 Asker)

Kulturskoleelever fra Asker og Bærum har jobbet sammen med kunstner Ottar Karlsen.

Lørdag 15/4/23

Klokken 14:00 
Galleri F 15
(Albyalléen 60, 1519 Moss) 

Kulturskoleelever fra Moss, Vestby og Ås har jobbet sammen med kunstner Hilde Frantzen.

Søndag 16/4/23

Klokken 14:00 
Bakeriet
(Langbakken 20, 1434 Ås)

Kulturskoleelever fra Enebakk, Frogn og Nordre Follo har jobbet sammen med kunstner David Stenmarck.

Prosjektkunstnerne David Stenmarck, Ottar Karlsen og Hilde Frantzen

Med generøs støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har UngKunst i tre år fått gjennomført fordypningsprogrammet “Munch som mentor” (2021 – 2023). Her tolkes kunstnerskapet til Edvard Munch i lys av samtidskunsten. Munch ble i sin samtid sett på som en eksperimenterende kunstner som utfordret folks oppfatning av hva kunst er. Han lot seg inspirere av andre kunstnere og kunstretninger, men skapte sitt eget uttrykk. Vi lar oss inspirere av hans utforskertrang, hans tema i kunsten og formidlingsevne. Gjennom disse tre årene har elever fra kulturskoler tilknyttet UngKunst deltatt på verksteder, hatt utflukter til visningssteder for kunst, fått kunstnerbesøk til sin kulturskole og jobbet med praktiske oppgaver i ulike medier – hvor de tolker Munchs arbeider og metoder.

Som en avslutning på denne satsningen har vi gitt en gruppe ved hver deltakende kulturskole en samtidskunstner, som jobber med elevene frem mot felles utstillinger. Her har vi valgt kunstnere som på ulike måter knyttes til Munchs utforskende praksis, med temaet “Natur” som utgangspunkt. Prosjektkunstnerne har forholdt seg til dette overordnede temaet, hvor de tolker dets betydning relatert til deres egen kunstneriske praksis. 

“Munch som mentor” er interkommunalt, og flere kulturskoler samarbeider om disse avsluttende utstillingene. Elever ved kulturskolene i Asker og Bærum har jobbet med samtidskunstner Ottar Karlsen – og resultatet vises i Tårnrommet på Trafo kunsthall. Samme helg åpnes det liknende utstillinger med to ytterligere prosjektkunstnere, og seks kulturskoler. Kulturskolene i Moss, Vestby og Ås har jobbet med kunstner Hilde Frantzen, og har utstilling som åpner på Galleri F15. Kulturskolene i Enebakk, Frogn og Nordre Follo har jobbet med kunstner David Stenmarck, og har utstilling som åpner på Bakeriet.

Stor takk til våre samarbeidspartnere!