Hopp til innholdet

Teknikk: Inga Sund Hofset

Teknikk er et av fem hovedområder UngKunst fokuserer på, da kunstfaget åpner for et mangfold av gamle og nye teknikker, og bruksområdene innenfor faget utvikles stadig. Maleriet har en lang historie innen kunsten, med et vell av teknikker og tilnærminger. Ved å møte en samtidskunstner som jobber med maleri vil elevene utforske hvordan et maleri kan bygges opp og ta i bruk kunstnerens egne metoder for å tilnærme seg maleriet.

Kunstneren som i denne omgangen skal dele sin kunnskap og sine metoder er Inga Sund Hofset. I hovedsak arbeider Inga med oljemaleri på lerret, hvor bildene er bygget opp lagvis av vannfarge, tempera, lim og olje. Hun arbeider ofte prosjektbaserte og i serier. Først arbeides det frem en tematisk eller konseptuell ramme, deretter bygges hvert enkelt maleri i en prosess hvor hun går inn og ut av skisser, tekst, fargeprøver, vask, skraping, pleiing, omveier, ødeleggelser, foredling, hovmod, fall, disiplin og latskap. Selv sier kunstneren om sin praksis:

«Jeg er opptatt av å bevare usikkerheten, både min egen prosess og i betrakterens møte med et bilde».

I tråd med Ingas kunstnerskap skal elevene utforske maleriet slik hun forstår det og arbeider med det. De vil bli ledet gjennom praktiske oppgaver knyttet til format, strøk, lys, skygge og farger. Hvordan bruker vi kroppen når vi maler? Og hvordan bruker vi blikket? Inga fokuserer på begrepet her og nå som utgangspunkt for det å male og tenke rundt maleriet. Under besøket vil elevene få teste ut det å arbeide på store formater, slik Inga gjør i sin egen praksis. 

Besøket vil finne sted i ordinær undervisningstid og ha en varighet på 1,5 time pr. økt/gruppe. For kulturskoler som har undervisningstid på 2 timer vil varigheten forlenges.

Inga Sund Hofset (f. 1983, Ringerike) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (KHiO), hvor hun fullførte sin mastergrad i 2016. Tidligere visningssteder Sund Hofset har stilt ut på inkluderer blant annet LNM, Oslo, Elephant Kunsthall i Lillehammer, Akershus Kunstsenter i Lillestrøm og Kvit galleri i København. 

Mer informasjon om kunstnere på hennes hjemmeside: www.ingasundhofset.com