Hopp til innholdet

Kunstnerbesøk

Møte med kunstneryrket er et av fem hovedområder UngKunst fokuserer på. Hva er en kunstner? Hvilke verktøy og materialer bruker de? Hvilke temaer utforsker de i sin praksis? Hvordan fant de veien til kunsten? Ved å møte næringsdrivende utøvere vil elevene få et innblikk i hvordan det er å jobbe som kunstner. Gjennom dialog og praktiske oppgaver vil elevene få kjennskap til ulike typer kunstnerskap. 

I november og desember blir kunstnere sendt på besøk til alle de 8 kulturskolene som er en del av UngKunst. Utøverne er: 

  • Helene Duckert (billedkunst)
  • Marianne Stranger (billedkunst, tverrfaglig)
  • Elin Glærum Haugland (billedkunst) 
  • Mari Martens og Kifah Fanni (animasjon)