Hopp til innholdet

Kunstnerbesøk #3

I uke 45 får animasjonsklassene ved Nordre Follo og Nesodden besøk!

Mari Martens (f. 1976) og Kifah Fanni (f. 1969) jobber som en duo med plastelinamodellering og stop-motion animasjon i samarbeid med barn og ungdom, med fokus på kunstnerisk ytringsfrihet. Fanni er fra Palestina og Martens er fra Norge. Slik har de med seg erfaringer fra ulike kulturer, hvor de undersøker sine ulike forutsetninger og tilnærminger til ytringsfrihet.

Duoen setter søkelyset på hvordan politikk påvirker enkeltmennesket hverdag og synliggjør kulturelle forskjeller som ofte er skjult. Et eksempel på dette er hvordan lese- og skriveretningen i en kultur påvirker hvordan vi forholder oss til rom. På norsk leser vi fra venstre mot høyre, mens på arabisk er det motsatt. Dette påvirker hvordan vi orienterer oss i verden, fra hvordan vi vasker vinduer til hvordan vi beveger oss i rom. Hvordan påvirker dette arbeid med animasjon? 

Mari Martens er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (BA 2008 – 2011, MA 2011 – 2013). Kifah Fanni har jobbet for A. M. Quattan Foundation (Ramallah) – som er en institusjon for kunst, vitenskap og utdanning (2006 – 2017). Fanni har gitt ut to bøker om animasjon “A guide for animation 1 & 2” (2014 og 2016, utgitt av A. M Quattan). Siden de bosatte seg i Norge i 2020 har de gjennomført workshops i animasjon for blant annet Deichman (avd. Majorstuen), Elverum kulturskole, Den Franske skolen, og DKS Lab (Oslo Kunstforening og Fotogalleriet). Martens snakker norsk, mens Fanni snakker engelsk. 

Under besøket vil Martens og Fanni fortelle om sin bakgrunn og inngang til animasjon. Det vil i hovedsak være praktisk arbeid under besøket, hvor elevene får modellere i plastelina individuelt. Videre vil elevene i samarbeid utvikle en felles historie eller hendelse med sine plastelina-figurer. Målsetningen for besøket vil være at det skal animeres en kort video, men vil være mer prosess enn resultat-basert. Herunder vil det tilpasses de ulike gruppenes ferdigheter.