Hopp til innholdet

Keramikk med Helle Høeg Voldstad

Keramikkens historie strekker seg så langt tilbake at et eksakt tidspunkt for når teknikken oppstod er vanskelig å tidfeste. Det er funnet keramiske skulpturer som antas å være fra ca. 30 000 f. Kr. – som tross alt begynner å bli noen år siden. Frem til i dag har kreative utøvere utforsket ulike bruksområder og muligheter innenfor keramikk – som resulterer i mange ulike uttrykk. Hva kan du om keramikk?

I verkstedet “Improskulptur” arbeider elevene i mediet keramikk, hvor prosess, utforsking og eksperimentering av leire står i fokus. Det behøves ingen forkunnskaper for å delta, men engasjement og utforskningstrang er essensielt. Kurset blir holdt av keramiker og kunstner Helle Høeg Voldstad, og går over to lørdager. Det holdes to kurs i Asker (mai) og to kurs i Ås (mai – juni), hvor elever fra UngKunst-kulturskolene kan melde seg på. Informasjon om påmelding, datoer og tidspunkter kommer i egen mail til skolene.

I løpet av den første kursdagen kommer elevene til å jobbe intuitivt, nærværende og undersøkende med flere typer forskjellig leire. De vil til å starte med å kollektivt teste ut ulike former, verktøy og teknikker. Kurslederen vil jobbe sammen med elevene. Sammen bygger elevene konstruksjoner som de senere ødelegger. Leire kan alltids resirkuleres og er sånn sett det perfekte materialet å teste ut ideer og improvisere med. Erfaringene elevene får fra den kollektive utforskningen av leire får de bruk for når de etterpå bygger en eller flere små gjenstander. Det kan være en skulptur eller en bruksgjenstand. Kopp, skål, relieff, lysestake – det meste kan la seg forme i leire.

På den andre kursdagen vil elevene få tilbake det de lagde sist i råbrent tilstand. Det vil si at gjenstandene er blitt brent til keramikk, og nå er harde og klare til å glaseres. De vil bli presentert for et utvalg av glasurer og lære seg å påføre det på keramikken. De glaserte gjenstandene vil etter kurset bli brent på nytt og elevene vil til slutt sitte igjen med et eller flere helt unike, egenproduserte objekt(er).

Dette er Helle : )

Helle Høeg Voldstad har en master i Medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, hvor hun spesialiserte seg innen keramikk. Helle jobber med keramiske skulpturer og har siden 2014 utført en rekke prosjekter, der hun på forskjellige måter har bearbeidet relaterte problemstillinger knyttet til keramikk. I hennes prosjekter står arbeidsprosessen sentralt, der hun eksperimenterer med leiretyper, begitninger, glasurer og selve brenningsprosessen for å komme fram til de endelige resultatene. Helle sier selv at hun er  “opptatt av å være en formidler av taktile uttrykk i tillegg til de visuelle”. 

Helle deler bilder av egne arbeider på sin Instagram-konto @hellehoeg – sjekk den ut for inspirasjon!