Hopp til innholdet

Fagsamling 2022

I år igjen ble fagsamlingen vår i UngKunst lagt til nydelig Jeløya og Galleri F15s verksted. UngKunst-prosjektet «Munch som mentor» gjennomføres i samarbeid med Galleri F15, som gjør at Jeløya blir et naturlig møtepunkt for lærere og ledere i UngKunst-kulturskolene.

Kulturskolelærere perler.

Det var uten tvil en gjeng med engasjerte lærere vi møtte disse to dagene på Jeløya. At ledere også prioriterer denne samlingen er utrolig flott å se, da dette gir ledere en enda bedre innsikt i arbeid med fordypning i det visuelle kunstfaget. Vi synes disse samlingene fungerer godt som arena for meningsutveksling og samtidig en sosial møteplass for lærerne. I en hverdag hvor innboksen stadig fyller seg opp, er det  flott å ha en fysisk møteplass for både informasjon og avklaringer. 

Vi overnattet her, på flotte Jeløy Radio : )

Årets samling ble i år som i fjor lagt til nydelige Jeløya, over to dager, med fagprogram på verkstedet til Galleri F15 og overnatting på Jeløy Radio. Det var mange kjente fjes å se, men også noen nytilsatte lærere siden sist. Etter gode erfaringer med gruppearbeid fra fjordårets seminar valgte vi å bygge videre på dette. Spørsmålene fra i fjor er like relevante fortsatt, det er spørsmål knyttet til noe som stadig er i utvikling og kjernen i det vi jobber med. De omhandler hva fordypning er og hvordan vi kan jobbe med fordypning i kulturskolen – muligheter og begrensinger. Og ikke minst: hvem skal fordypningen være for? Igjen ble vi stilt ovenfor realiteten om at dette må individuelt tilpasses kulturskolene, i forhold til både ressurser og elevtall. 

UngKunst tilbyr fordypningsaktiviteter til mange elever som ikke er en fastsatt gruppe. Vi har både oppsøkende aktivitet til bredden i ordinær undervisningstid og verksteder ol. med påmelding – som finner sted utenfor ordinær undervisningstid for elever som ønsker å fordype seg. Slik retter vi oss mot barn og unge som allerede er motiverte for fordypning, i tillegg til å stimulere interessen for faget med aktiviteter (som kunstnerbesøk) for øvrige elever. Det vil variere hvilke tilbud de ulike skolene får fra UngKunst, og hvilke grupper som får oppsøkende aktiviteter. Vi legger dog opp til at alle som er interesserte får mulighet til å delta på verksteder utenfor undervisningstid.

Perlede motiver av lærere og ledere.

Kulturskolene i Asker og Bærum har fått tildelt stimuleringsmidler fra Norsk Kulturskoleråd og er i gang med en 2-årig pilot hvor de lager et eget fordypningsprogram. UngKunst er med i referansegruppe her, og bidrar med aktiviteter inn i fordypningsprogrammet – i tillegg til å være fagressurs. De øvrige elevene i kulturskolene i Asker og Bærum får samtidig noe fordypning gjennom UngKunst. 

Presentasjon av Blikkåpnere.

Gjennom “Munch som mentor” har alle skolene mulighet til å gjennomføre fordypningsoppgavene som er tilgjengelig digitalt. Inne på Padlet (https://padlet.com/gallerif15/oppslagstavle) finnes oversikt over tilgjengelige oppgaver og frister for innlevering – i tillegg til tidslinje og andre læringsressurser. I Padlets digitale elevgalleri kan de ulike kulturskolene laste opp bilder av både prosess og ferdig arbeid – samtidig som lærere kan se hvordan de andre kulturskolene har løst oppgavene.

Billedkunstner Kornelia Remø Klokk med sitt perlede motiv.

I løpet av samlingen fikk vi også innlemmet faglig påfyll i form av kunstnerpresentasjon, verksted, møte med Blikkåpnere og omvisning i F15s gjeldende utstilling. Billedkunstner Kornelia Remø Klokk har vært på besøk til flere av kulturskolene i vårsemesteret 2022, hvor hun har presentert kunstnerskapet sitt for elevene. Dette har hun gjort gjennom å vise bilder og video, mens hun forteller om sin praksis. På samlingen gjorde Kornelia det samme for lærere og ledere, hvor alle fikk perle motiver inspirert av hennes kunstnerskap. Kornelia bruker nemlig rørperler til å lage skisser til billedvev. Det samme motivet fremstår helt ulikt i de to forskjellige mediene, som er en fin påminnelse om at det samme utgangspunktet kan ende opp som ulike resultat. Blikkåpnere holdt presentasjon om kunstformidling for ungdom av ungdom, hvor vi fikk innblikk i prosjekter de hadde gjennomført og tanker de hadde om kunstformidling til ungdom. Avslutningsvis fikk vi en omvisning med formidler i utstillingen på Galleri F15: “Eviggrønn” av Katie Paterson.