Hopp til innholdet

Samling på F15

T.v: Kunstner Elin Glærum Haugland i gang med workshop / T.h: Omvisning MOMENTUM

Lærere og rektorer fra ni kulturskoler i Viken møttes 9. og 10. september på Jeløya, i verkstedet til Galleri F15. Mange lærere i kulturskolen som underviser i fag som ikke er musikk, teater eller dans – jobber i flere tilfeller alene. Vi tenkte derfor en samling ville være både sosialt og faglig utviklende. Under samlingen ble lærere og rektorer kjent med hverandre på tvers av kommuner og fikk dele sine erfaringer. Nettopp denne dialogen med lærerne i kulturskolen er viktig for arbeidet med UngKunst – lærerne sitter på masse kompetanse og kjenner elevene.

Vi var veldig nysgjerrig på hva vi kunne lære av dem, og hva de kunne lære av hverandre. Gjennom gruppearbeid fikk deltakerne snakket om fordypning i kulturskolen – et begrep som kan tolkes på mange måter. For hva er egentlig fordypning? Er det å lære seg nye teknikker? Å bli kjent med det profesjonelle feltet? Å reflektere? Å bli eksponert for kunstneriske uttrykk du ikke selv ville oppsøkt?

Fokuset under samlingen ble delt mellom UngKunst og underprosjektet «Munch som mentor» som ledes av Galleri F15. For å få litt faglig påfyll fikk deltakerne både være med på en kunstnerisk workshop med billedkunstner Elin Glærum Haugland og en omvisning på MOMENTUM.

Foto: Eivind Lauritzen / Galleri F 15